menu

Pitanja i odgovori

Kako dobiti financijsku potporu iz EU?

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja. Prvi korak je zakazati sastanak s našim stručnjacima. Procjena projektne ideje je besplatna!

Koji su rangovi za sudjelovanje u JN?

ZJN 2016 propisuje da se Zakon primjenjuje za nabavu robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednost jednake ili veće od 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti naručitelj utvrđuje općim aktom. Dakle, za sve nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od navedenog, postoji obveza objavljivanja objava o javnoj nabavi u EOJN-u.

Kako mi možete pomoći u financijskom savjetovanju?

Nudimo usluge u svim kritičnim područjima - od korporativnih financija, transakcija, procjena vrijednosti poduzeća, reprogramiranja duga do korištenja vanjskih izvora financiranja. Baza su nam klijenti koji koriste usluge poslovnih banaka, a s EU fondovima povezani HAMAG-BICRO i HBOR.

Što je to OCD?

Organizacije civilnog društva (OCD) su organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa te koji djeluju kao posrednici između javnih vlasti i građana. Neke od organizacija civilnog društva su: zaklade, udruge, fundacije, itd.