menu

MONEO USLUGE

SAVJETOVANJE OCD

Savjetovanje OCD

Organizacije civilnoga društva daju značajan obol oblikovanju kvalitetnijeg, socijalno osjetljivog i pravednoga hrvatskog društva. Uključivanje građana u sva područja društvenoga djelovanja pridonosi razvoju demokratske i participativne zajednice i omogućava inicijativu građana. Misija organizacija civilnoga društva jest ravnopravno sudjelovati u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog te ekološki osviještenog društva, biti ravnopravni sudionik i korektiv u promišljanju i suodlučivanju o pitanjima od javnog interesa i provedbi odluka i mjera s javnim utjecajem te veza između građana i javnog sektora.

Uz pripremu dokumentacije za nacionalne i međunarodne projekte, radimo na poboljšanju internih procesa OCD-a.

Usluge koje nudimo

  • Praćenje natječaja
  • Izrada strateških dokumenata sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama (Statut, Pravilnici, Planovi)
  • Prijava na nacionalne i međunarodne natječaje i pozive

Pitanja i odgovori

Što je to OCD?

Organizacije civilnog društva (OCD) su organizacijske strukture čiji članovi imaju ciljeve i odgovornosti od općeg interesa te koji djeluju kao posrednici između javnih vlasti i građana. Neke od organizacija civilnog društva su: zaklade, udruge, fundacije, itd.

Koja su područja djelovanja OCD-a?

Područja djelovanja udruga mogu biti razna: branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, sport, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita prirode i okoliša, zaštita spašavanja te ostala područja djelovanja.

Što je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva?

To je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nacionalna zaklada se financira iz sredstava državnoga proračuna, osiguranih na posebnoj poziciji Ureda za udruge, iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, te od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda, sukladno s člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Kako do financiranja dolaze nevladine organizacije i organizacije civilnog društva?

Takvi poslovni subjekti mogu ispunjavati uvjete za financiranje ako djeluju u nekom od područja politike EU-a i neprofitnog su karaktera.