menu

MONEO USLUGE

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Financijsko savjetovanje

Za klijente radimo pripremne radnje i pronalaženje sredstava za realizaciju poslovne ideje te pratimo njenu provedbu. Pomažemo u evaluaciji projekata, razvoju poslovnih planova, optimizaciji izvora financiranja te odrađujemo kompletnu komunikaciju s financijskim institucijama.

Uz poslovno, radimo i krizno savjetovanje kao pomoć pri optimizaciji poslovanja, povećanju profitabilnosti, restrukturiranju financija i refinanciranju obveza.

Uz savjetovanja, pomažemo i u izradi internih dokumenata, kao i poboljšanju poslovnih funkcija i procesa.

Usluge koje nudimo

  • Izrada studija izvodljivosti, Investicijskih studija i poslovnih planova
  • Kreditiranje investicije (komercijalne banke, HBOR, HAMAG-BICRO zajmovi), organizacija projekta, izrada investicijske studije, izrada prijavnih obrazaca, pregovori s bankama
  • Poslovno savjetovanje (Prikupljamo i analiziramo informacije u svrhu poboljšanja učinaka i efikasnosti poslovanja)
  • Krizno savjetovanje (Upravljanje kriznim menadžmentom) – upravljanje smanjenjem troškova poslovanja i povećanjem prihoda, pomoć pri pronalasku povoljnijeg sustava financiranja, upravljanje odnosima s dobavljačima i vjerovnicima
  • Unaprjeđenje funkcije i procesa kontrolinga (ciljevi, kompetencije i procesi)
  • Izrada strateških dokumenata (Strategija razvoja, izrada strateškog plana, itd)
  • Izrada ostalih internih dokumenata (Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu, uvođenje i rad u ERP sustavu itd)

Pitanja i odgovori

Kako mi možete pomoći u financijskom savjetovanju?

Nudimo usluge u svim kritičnim područjima - od korporativnih financija, transakcija, procjena vrijednosti poduzeća, reprogramiranja duga do korištenja vanjskih izvora financiranja. Baza su nam klijenti koji koriste usluge poslovnih banaka, a s EU fondovima povezani HAMAG-BICRO i HBOR.

Kako zatvoriti financijsku konstrukciju za EU fondove ako nemam dovoljno financijskih sredstava?

U zadnjih par godina poslovne banke su povećale lepezu svojih usluga. Osim standardnih proizvoda, pokrenuli su i financiranje projekata iz fondova Europske unije. Kao što znamo, za povlačenje bespovratnih EU sredstava projekt najprije treba provesti odnosno platiti sve aktivnosti na njemu. Zbog toga treba osigurati i kredit banke (ukoliko nemamo vlastita sredstva). Uz poslovne banke, tu su i HAMAG-BICRO te HBOR.

Što je HAMAG-BICRO?

To je državna institucija osnovana s ciljem podupiranja osnivanja i razvitka malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Kvalitetnim jamstvenim programima, sustavom bespovratnih državnih potpora, subvencioniranjem istraživanja i savjetovanja u području zaštite okoliša i očuvanja energije te promocijom i privlačenjem investicija u poduzetništvu, HAMAG-BICRO želi potaknuti ravnomjerni razvoj regija u RH te utjecati na brži rast malog i srednjeg poduzetništva kao i cjelokupnog nacionalnog gospodarstva.

Koja je razlika između HBOR-a i HAMAG-BICRO?

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. U odnosu na HAMAG-BICRO, za privatni sektor većinom nema ograničenja veličine poduzeća, donja granica iznosa za kredite je veća, gornje granice iznosa u većini programa nema, kamatna stopa se kreće od 1,5% do 4%, naknada iznosi 0,5%, traži se vlastito učešće od 15% i u pravilu se traže veći broj instrumenata osiguranja kao što su mjenice, zadužnice, garancije, hipoteke i jamstva HAMAG-a. Programi idu direktno preko HBOR-a i posredno preko poslovnih banaka te su po cijeni i složenosti između HAMAG-a i poslovnih banaka. Zbog tih karakteristika su HBOR krediti namijenjeni za poduzeća sa većom financijskom snagom. Uz statusnu i financijsku dokumentaciju potrebno za investicije do 700.000 kn je dostaviti poslovni plan, ponude i pisma namjere. Za investicije veće od 700.000 kn potrebno je dostaviti investicijsku studiju.

Da li radite investicijske studije?

Da. Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Osim investicijskih studija radimo i studiju izvodljivosti koja predstavlja analizu i procjenu potencijala investicije te pomaže u procesu donošenja odluke o ostvarenju investicije i financijskoj uspješnosti. Dio studije izvodljivosti je CBA analiza (Cost Benefit Analysis ili analiza troškova i koristi) kojom se analiziraju i prezentiraju sve koristi i svi troškovi projekta.

Koje od internih dokumenata izrađujete?

Izrađujemo, pomažemo i modificiramo sve interne dokumente sukladno zakonskim aktima i industriji poslovanja. Od GDPR zaštite osobnih podataka (izrada Izjava o suglasnosti, Izjava o povjerljivosti, Pravilnik o sigurnosti informacija, itd), Strategija razvoja, izrada strateškog plana, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu, itd.