menu

29/01/2022

Strategija zelene tranzicije - još jedna „spačka“ briselskih birokrata?

Strategija zelene tranzicije - još jedna „spačka“ briselskih birokrata?

Europska komisija je 11. prosinca 2019. objavila novu strategiju rasta nazvanu Europski zeleni plan. Osim „fensi“ naziva, ta bi strategija trebala omogućiti održiv i uključiv rast na razini Europske Unije do 2030. te tranziciju prema pravednom i prosperitetnom društvu s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. g. Europa želi postati prvi klimatski neutralan kontinent. Ključno je pitanje: da li je to realno?

Osim samih definicija i zakonskih okvira zemlja članica, definirane su politike za provedbu opće strategije rasta, odnosno Europskog zelenog plana: 

 • Klimatska politika 
 • Energetska politika (za opskrbu čistom energijom u cijelom gospodarstvu)
 • Industrijska politika i kružno gospodarstvo 
 • Građevinarstvo 
 • Zaštita okoliša i bioraznolikost
 • Poljoprivreda i turizam (za provedbu inicijativa „od polja do stola“)
 • Mobilnost (prometnu politiku)
 • Socijalna politika
 • Istraživanje, razvoj i inovacije

Da ne idemo u daljnje objašnjavanje, pretpostavimo da znamo što svaka politika u širem smislu znači.

Gledajući Republiku Hrvatsku i njene strateške dokumente, prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 123/2017) Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj. Služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.

Nacionalna razvojna strategija mora biti usklađena sa smjernicama i ciljevima koji proizlaze iz međunarodnih obveza. S tim u skladu, Nacionalna razvojna strategija trebala bi voditi provedbu Europskog zelenog plana.

Sabor je u veljači 2021.g. usvojio Nacionalnu razvojnu strategiju te je kao jedan od četiri razvojna smjera definirana Zelena i digitalna tranzicija gdje su navedeni glavni strateški ciljevi: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost, Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva, Održiva mobilnost i Digitalna tranzicija društva i gospodarstva.

Zelena i digitalna tranzicija = EU fondovi

Vratimo se 10 godina unatrag. Završili smo pristupne pregovore s EU, slabije od očekivanog koristimo pretpristupne programe EU i fokus je stavljen na 01. srpanj 2013.g. i svečani ulazak u EU. Ubrzo počinje korištenje termina EU fondovi. Što su to EU fondovi? Kako ih koristiti? Odjednom, sve što se u RH može investirati može se preko EU fondova. Privatni i javni sektor. Zajedno koriste iste izraze.

Ista stvar je s zelenom i digitalnom tranzicijom. Svi bi htjeli zelene „fondove“. Da li znamo što je to? O čemu se tu radi? Što možemo financirati? Normalno da je puno upitnika. Procjena je da će proći jedno cijelo programsko razdoblje da skupimo iskustvo i prionemo poslu k terminu Europa 2050. Nažalost, pripreme treba početi odmah.

Nakon jednog kompletnog financijskog razdoblja (2014.-2020.), ne ulazeći u srž problema, svjesni smo da nam EU fondovi mogu itekako pomoći, a najviše će pomoći u idućem financijskom razdoblju kada imamo 2,5 puta veću alokaciju sredstava i daleko veće stope regionalne potpore.

Uz veću alokaciju, Europska komisija je odobrila novu kartu regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027. što će omogućiti značajno veće sufinanciranje za sve regije. 

Hrvatska je dosad (prema europskoj „Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku- NUTS“) bila podijeljena na dvije regije Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku, a od 1. siječnja 2022. imat će ih četiri:

 1. Panonsku (obuhvaća: Bjelovarsko-bilogorsku, Virovitičko-podravsku, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku Vukovarsko-srijemsku, Karlovačku i Sisačko-moslavačku županiju)
 2. Sjevernu (obuhvaća: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju)
 3. Jadransku (obuhvaća: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku i Dubrovačko-neretvansku županiju)
 4. Grad Zagreb

Nova karta regionalnih potpora primijenit će se na fondove EU-a u novom programskom razdoblju te na potpore u sklopu natječaja u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. 

Tko će profitirati? Više je dobitnika, ali će najviše profitirati mala, srednja i velika poduzeća koja sjedišta imaju u Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj. Iako ima jako puno kritičara, treba naglasiti da se ovom podjelom planirao omogućiti najpovoljniji intenzitet potpora za što veći broj stanovnika Republike Hrvatske prilikom dodjele regionalnih potpora i osigurati najbolje moguće uvjete za korištenje sredstava Kohezijske politike za što je moguće veće područje Republike Hrvatske.

Vraćanje „vidljive ruke“

Iako je Adam Smith to drukčije definirao, uloga i kontrola država i njenih čelnika je veća nego ikad. Uzimajući u obzir Republiku Hrvatsku, iskustvo sa Covid-19 pandemijom pokazalo je svu slabost deindustrijalizirane hrvatske ekonomije koja se od svoje samostalnosti oslanjala pretežno na turizam i druge uslužne djelatnosti. Zanemarivanje industrije ne predstavlja samo rizik gubitka tehničkih i tehnoloških kompetencija već i ovisnost o međunarodnoj trgovini. Globalni izazovi poput velike svjetske recesije iz 2008. godine, rastuće dohodovne nejednakosti, klimatskih promjena, a sada i pandemije, ukazali su na nepremostive slabosti toliko definiranog neoliberalizma. Jednostavno, aktivna uloga države u vođenju ekonomske politike i osiguranju društvene stabilnosti naspram nesputanog djelovanja globalnog tržišta postaje prioritet i potreba. Zvuči poznato?

Aktivna uloga države u definiranju i realizaciji ciljeva od javnog interesa vodi nas do novog viđenja industrijske politike koja se sada definira u kontekstu očuvanja društvene, ekološke i ekonomske održivosti na nacionalnoj razini. 

Gospodarska i društvena korist

Poseban naglasak EU će staviti na primjenu zelene tranzicije u urbanim područjima. Direktni gospodarski doprinos na urbanom području očituje se u očekivanom smanjenju toplinskih otoka u gradu, pri čemu će se smanjenjem temperature u stambenim i radnim prostorima ostvariti ušteda u troškovima energije za hlađenje izvedbom zelenih krovova i zelenih zidova na zgradama, kao i povećanjem zelenih površina oko zgrada. Zelena infrastruktura također smanjuje negativne utjecaje ekstremnih klimatskih pojava, smanjujući posredno materijalnu štetu od vjetrova, ekstremnih padalina i poplava. Zato gradovi moraju promijeniti način planiranja i projektiranja urbanog tkiva planiranjem odgovarajućeg omjera izgrađenih i prirodnih te ozelenjenih površina.

Vrlo važnu gospodarsku korist čini utjecaj zelene infrastrukture na poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti. Znanstvene studije pokazuju produljenje životnog vijeka ljudi u zemljama sa zdravim gradskim okolišem. Ušteda na troškovima liječenja od bolesti izazvanih zagađenim okolišem gospodarski je važna kategorija. 

Zelena infrastruktura osigurava direktnu gospodarsku korist i kroz proizvodnju hrane u urbanim vrtovima na zgradama ili na terenu, u staklenicima i zimskim vrtovima. Najvidljiviji gospodarski učinak izgrađene zelene infrastrukture očekuje se kroz porast vrijednosti nekretnina. Razlika u cijeni nekretnina na nekom području prije i poslije izgradnje zelene infrastrukture stvara novu novčanu vrijednost. 

Društvena korist zelene infrastrukture izravno se ogleda u unaprjeđenju kvalitete života u gradovima kroz provođenje slobodnog vremena na otvorenom te aktivno korištenje javno dostupnih rekreacijskih, sportskih, kulturnih, zdravstvenih i obrazovnih sadržaja unutar ili uz zelenu infrastrukturu. Temperatura u urbanim područjima i urbani toplinski otoci nepovoljno utječu na zdravlje ljudi i kvalitetu života, kako zbog povećane temperature tako i zbog lošije kvalitete zraka. Ovi nepovoljni utjecaji mogu se ublažiti povećanjem pješačkih te smanjenjem kolno-prometnih površina, kao i interpolacijom zelenih i vodnih površina u izgrađeno gradsko tkivo, što pomaže filtriranju lebdećih čestica i smanjenju zagađenja zraka.

Posebnu društvenu korist ima izgradnja zelene infrastrukture na prostorima zgrada društvenog standarda (vrtića, osnovnih i srednjih škola, ambulanta i drugih sadržaja u funkciji zajednice) gdje obrazovni proces stvara temelje ponašanja budućih građana, a fizički prostori postaju fokusi okupljanja lokalne zajednice.

Korist za okoliš

Izravna okolišna korist zelene infrastrukture u urbanim područjima najbolje se ogleda u očuvanju i obnavljanju kvalitete zraka, vode i tla. Razvijena zelena infrastruktura u urbanim područjima utječe na smanjenje zagađenja filtriranjem štetnih lebdećih čestica u zraku i smanjenjem stakleničkih plinova, a istodobno ima izražene hidrološke funkcije.

Okolišne koristi zelene infrastrukture uključuju pojačanu ekološku stabilnost i prilagođavanje klimatskim promjenama. U okviru poboljšanja okolišne stabilnosti, zelena infrastruktura djeluje na unaprjeđenje kvalitete i očuvanje vode, očuvanje kopnenih i vodenih staništa, poboljšanu kvalitetu zraka i smanjenje ugljičnog dioksida u atmosferi, zaštitu biološke raznolikosti te smanjenje ekološkog otiska. U okviru prilagođavanja klimatskim promjenama, zelena infrastruktura ublažava posljedice klimatskih promjena te djeluje na smanjenje potrebe za sivom infrastrukturom. 

Zahvaljujući interpolaciji zelenih i vodnih površina u izgrađeno gradsko tkivo, moguće je umanjiti efekt toplinskih otoka i smanjiti temperature u gradovima. Povećanjem pješačkih površina te unaprjeđenjem vegetacije uz istaknute prometnice, posebice drvoreda, umanjuje se otpuštanje stakleničkih plinova u atmosferu.

Nacrt prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021.-2030. je izrađen, a na javnom savjetovanju bio je dostupan putem portala eSavjetovanja u razdoblju od 25. lipnja 2021. do 24. srpnja 2021. godine. Vlada je taj Program usvojila na zadnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 30.12.2021. godine s ciljem stvaranja preduvjeta za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju.

Europski „New deal“ 21. stoljeća

Nakon opširnog uvoda, uopće ne treba razmišljati koliko će smjer zelene tranzicije biti od važnosti svakom poslovnom subjektu u Republici Hrvatskoj.

Za kraj, probati ćemo odgovoriti na dva pitanja u tekstu: nekome je možda ovo još „jedna spačka“ iz Bruxellesa ili „šminka“ radi bespovratnih potpora. No, činjenice su sasvim drugačije – zelena tranzicija štedi novac i vrijeme, utječe na život građana Europe (poslovno i privatno) i daje sasvim nove mogućnosti razvoja poslovnih subjekata. Tko propusti ovaj „vlak“, biti će jako teško sustići konkurente.

Da li je godina 2050.g. realna za klimatski neutralnu Europu? Normalno da nije i sad je sasvim jasno da se taj cilj neće dostići. No, ono što ohrabruje je optimističan strateški cilj koji će se vjerojatno ostvariti 2070. i 2080., ukoliko ćemo se kao društvo pridržavati svih pravila. Prve rezultate ćemo vidjeti već 2030. te ćemo znati u kojem smjeru provodimo službene politike.

Izvori informacija:

 

Autor
Author Igor Bajalica
Igor Bajalica

stručni suradnik

Podjeli

Pitanja i odgovori

Čime se bavimo?

Moneo je osnovan radi pružanja cjelokupne usluge savjetovanja poslovnim subjektima i organizacijama civilnog društva. Više o našim specijalnostima možete vidjeti pod Usluge.

Koja je naša misija?

Naša misija je zadovoljstvo svakog klijenta pružanjem najkvalitetnijih usluga za njihovo operativno poslovanje.

Koja je naša vizija?

Naša vizija je postati prepoznatljiv partner na regionalnom i nacionalnom tržištu u području usluga kojima se bavimo te pomoću našeg iskustva, znanja i kompetentnosti stvarati zajedno s vama!